Jako ratownik widzę dużo wypadków z udziałem dzieci, wielu z nich można było uniknąć, wierzę że akcja Bezpieczne Wakacje która jest skierowana do najmłodszych podniesie wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.

Zbigniew Możejewski - ratownik

Fajna akcja, młodzież chętnie się w nią zaangażuje, w szczególności w konkurs MOJE BEZPIECZNE WAKACJE.

Iwona Chmielewska - nauczycielka prowadząca świetlicę szkolną

Uważam, że akcja jest pozytywnym przedsięwzięciem, gdyż kwestia bezpieczeństwa to jedno z ważniejszych zagadnień, które dziecko powinno opanować w jak najmłodszym wieku. Udział w tej akcji podniósł prestiż placówki i wizerunek jako przedszkola promującego bezpieczeństwo, a każdemu rodzicowi zależy, by jego dziecko było bezpieczne w każdym miejscu i o każdej porze.

Halina Klich - dyrektor przedszkola

Uważam, ze tego typu akcje są potrzebne, aby uświadamiać wszystkim grożące nam niebezpieczeństwa oraz żeby uczulić uczniów i ich rodziców na to, co może stać się podczas "niewinnych zabaw".

Edyta Lisowska - dyrektor gimnazjum

Akcja spotkała się z zainteresowaniem dzieci, niezbędna była pomoc służb mundurowych, które wykazały bardzo dobry kontakt z uczestnikami akcji.

Renata Obiała - pracownik ośrodka kultury

Podzielam akcje tego rodzaju, przypominają o rzeczach bardzo ważnych, tylko na pozór wszystkim znanych.

Magdalena Gerlach - Boratyńska - nauczycielka

Akcja z pewnością powinna mieć swoje stałe miejsce w trakcie nauki dzieci i młodzieży, a zwłaszcza tuż przed wyjazdami na wypoczynek. Bezpieczeństwo to sprawa priorytetowa w każdej placówce, dlatego tak bardzo uczulamy naszych wychowanków na różnego rodzaju kwestie z tym związane.

Magdalena Supel - nauczycielka w przedszkolu

Uważam, że akcja BezpieczneWakacje.pl w dużym stopniu zaangażowała całą społeczność szkolną do "włączenia myślenia" podczas wakacji. Mamy nadzieję, że akcja ta pozytywnie ukształtowała właściwe nawyki związane z bezpieczeństwem.

Ewa Banaś - nauczycielka

Akcja jest bardzo potrzebna, przede wszystkim uświadamia dzieciom, że nawet podczas zabawy i wypoczynku należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Tego typu akcje bardziej docierają do świadomości dzieci niż zwykłe pogadanki na lekcjach.

Grażyna Stolarz - nauczycielka

Temat akcji trafny, na czasie. Na pewno poprzez działania w szkole związane z akcją, uczulono uczniów na to, iż bezpieczeństwo i życie człowieka jest najcenniejsze. Poprzez udział szkoły w akcji, aktywność nauczycieli i uczniów, na pewno zwiększy się poziom bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji. Uczniowie uświadomili sobie, poprzez różnorodną twórczą aktywność, konsekwencje niewłaściwych zachowań, które niestety są obecne wśród dzieci i młodzieży.

Jolanta Bausmer - Ceglarek - nauczycielka

Tematyka proponowanych zajęć bardzo zainteresowała dzieci. Miały one możliwość zapoznania się, przypomnienia bądź utrwalenia informacji związanych z bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu. Miały także możliwość uświadomienia sobie, jak ogromne znaczenie dla każdego człowieka ma jego bezpieczeństwo oraz ile zagrożeń występuję podczas codziennego życia, wykonywania rutynowych działań,przy których bardzo często nie uświadamiamy sobie zagrożeń, jakie one ze sobą niosą.

Magdalena Durmenc - dyrektor przedszkola

Przeprowadzenie takiej akcji w szkole jest bardzo potrzebne. W naszej szkole zostało przekazanych dużo informacji na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. O akcji podczas czerwcowych zebrań poinformowani również zostali rodzice. Mam nadzieję, ze młodzież w mojej szkole została przygotowana w stopniu dobrym do bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. Młodzież również posiada numery instytucji z którymi należy się skontaktować w sytuacjach kryzysowych.

Janina Tomczak - nauczycielka

Udział w akcji to wiele korzyści dla naszej szkoły. Duży wkład w naukę o bezpieczeństwie.

Mirosława Lasocka - zastępca dyrektora szkoły

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, które są przygotowane na podstawie scenariuszy akcji, fajny pomysł z wprowadzeniem ICE w telefonach.

Irena Jastrzębska - nauczycielka

Polecam akcję! Przyłączyliśmy się aby jeszcze lepiej promować bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Małgorzata Wójcik - dyrektor szkoły