Korzystając z niniejszego serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Fundacja Bezpieczne Wakacje działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Fundacja Bezpieczne Wakacje deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja Bezpieczne Wakacje z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gorkiego 7, KRS 0000403043.

Przetwarzanie danych - klauzula informacyjna.

 

 

Polityka Prywatności

1. Na Stronie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Tę informację serwer może odczytać w trakcie połączenia się ze stroną z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na Stronie technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Stron jest zainteresowany.

2. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są w celach, prowadzenia statystyk oglądalności Strony oraz do administracji serwerem.

3. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na Stronie jest regulowana osobnymi postanowieniami.

4. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu.