Bezpieczne Wakacje pl

w podróży

A

Zasady, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.

w górach

B

Dlaczego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zostawia się wiadomość o trasie wycieczki?

nad morzem

C

Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji.

czas wolny

dołącz do akcji

+

Zgłoś działania promujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przez gminę i szkołę.

Opinie o akcji

 

„Polecam akcję! Przyłączyliśmy się aby jeszcze lepiej promować bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Małgorzata Wójcik - dyrektor szkoły


„Jako ratownik widzę dużo wypadków z udziałem dzieci, wielu z nich można było uniknąć, wierzę że akcja Bezpieczne Wakacje która jest skierowana do najmłodszych podniesie wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.

Zbigniew Możejewski - ratownik

 

„Fajna akcja, młodzież chętnie się w nią zaangażuje, w szczególności w konkurs MOJE BEZPIECZNE WAKACJE.”

Iwona Chmielewska - nauczycielka prowadząca świetlicę szkolną


„Udział w akcji to wiele korzyści dla naszej szkoły. Duży wkład w naukę o bezpieczeństwie.”

Mirosława Lasocka - zastępca dyrektora szkoły


„Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, które są przygotowane na podstawie scenariuszy akcji, fajny pomysł z wprowadzeniem ICE w telefonach.”

Irena Jastrzębska - nauczycielka


„Uważam, że akcja jest pozytywnym przedsięwzięciem, gdyż kwestia bezpieczeństwa to jedno z ważniejszych zagadnień, które dziecko powinno opanować w jak najmłodszym wieku. Udział w tej akcji podniósł prestiż placówki i wizerunek jako przedszkola promującego bezpieczeństwo, a każdemu rodzicowi zależy, by jego dziecko było bezpieczne w każdym miejscu i o każdej porze.”

Halina Klich - dyrektor przedszkola


„Uważam, że akcja bezpiecznewakacje.pl w dużym stopniu zaangażowała całą społeczność szkolną do "włączenia myślenia" podczas wakacji. Mamy nadzieję, że akcja ta pozytywnie ukształtowała właściwe nawyki związane z bezpieczeństwem.”

Ewa Banaś - nauczycielka


„Tematka proponowanych zajęć bardzo zainteresowała dzieci. Miały one możliwość zapoznania się, przypomnienia bądź utrwalenia informacji związanych z bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu. Miały także możliwość uświadomienia sobie, jak ogromne znaczenie dla każdego człowieka ma jego bezpieczeństwo oraz ile zagrożeń występuję podczas codziennego życia, wykonywania rutynowych działań,przy których bardzo często nie uświadamiamy sobie zagrożeń, jakie one ze sobą niosą.”

Magdalena Durmenc - dyrektor przedszkola


„Temat akcji trafny, na czasie. Na pewno poprzez działania w szkole związane z akcją, uczulono uczniów na to, iż bezpieczeństwo i życie człowieka jest najcenniejsze. Poprzez udział szkoły w akcji, aktywność nauczycieli i uczniów, na pewno zwiększy się poziom bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji. Uczniowie uświadomili sobie, poprzez różnorodną twórczą aktywność, konsekwencje niewłaściwych zachowań, które niestety są obecne wśród dzieci i młodzieży.”

Jolanta Bausmer - Ceglarek - nauczycielka


„Przeprowadzenie takiej akcji w szkole jest bardzo potrzebne. W naszej szkole zostało przekazanych dużo informacji na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. O akcji podczas czerwcowych zebrań poinformowani również zostali rodzice. Mam nadzieję, ze młodzież w mojej szkole została przygotowana w stopniu dobrym do bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. Młodzież również posiada numery instytucji z którymi należy się skontaktować w sytuacjach kryzysowych.”

Janina Tomczak - nauczycielka


„Akcja jest bardzo potrzebna, przede wszystkim uświadamia dzieciom, że nawet podczas zabawy i wypoczynku należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Tego typu akcje bardziej docierają do świadomości dzieci niż zwykłe pogadanki na lekcjach.”

Grażyna Stolarz - nauczycielka


„Akcja z pewnością powinna mieć swoje stałe miejsce w trakcie nauki dzieci i młodzieży, a zwłaszcza tuż przed wyjazdami na wypoczynek. Bezpieczeństwo to sprawa priorytetowa w każdej placówce, dlatego tak bardzo uczulamy naszych wychowanków na różnego rodzaju kwestie z tym związane.”

Magdalena Supel - nauczycielka w przedszkolu


„Podzielam akcje tego rodzaju, przypominają o rzeczach bardzo ważnych, tylko na pozór wszystkim znanych.”

Magdalena Gerlach - Boratyńska - nauczycielka


„Akcja spotkała się z zainteresowaniem dzieci, niezbędna była pomoc służb mundurowych, które wykazały bardzo dobry kontakt z uczestnikami akcji.”

Renata Obiała - pracownik ośrodka kultury


„Akcja udoskonaliła działania ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyki, dotyczące inicjatyw związanych z bezpieczeństwem dzieci w czasie wolnym. Program został przychylnie odebrany przez rodziców i uczniów. Jesteśmy zadowoleni z udziału w proponowanych przez Państwa działaniach.”

Beata Czapla - dyrektor szkoły


„Uważam, ze tego typu akcje są potrzebne, aby uświadamiać wszystkim grożące nam niebezpieczeństwa oraz żeby uczulić uczniów i ich rodziców na to, co może stać się podczas "niewinnych zabaw".”

Edyta Lisowska - dyrektor gimnazjum