Bezpieczne Wakacje pl

w podróży

A

Zasady, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.

w górach

B

Dlaczego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zostawia się wiadomość o trasie wycieczki?

nad morzem

C

Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji.

czas wolny

:D

Czy masz już w telefonie ustawiony kontakt ICE?dołącz do akcji

+

Zgłoś działania promujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przez gminę i szkołę.

Jakie są korzyści udziału w akcji?
  • realizacja celów statutowych i promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych!
  • opcjonalnie potwierdzony certyfikatem udział w ogólnopolskiej akcji
  • dostęp do dedykowanych materiałów edukacyjnych opracowanych przez ekspertów w oparciu o materiały m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnionych dla akcji BezpieczneWakacje.pl
  • współpraca z innymi jednostkami publicznymi promującymi bezpieczeństwo, informacje o organizowanych przez nie wydarzeniach
  • zaangażowanie w ogólnopolską akcję społeczną
  • promocja jednostki i jej pozytywnego wizerunku
  • możliwość otrzymania gotowych materiałów promocyjnych akcji BezpieczneWakacje.pl - specjalnych ulotek z najistotniejszymi informacjami