Bezpieczne Wakacje pl

w podróży

A

Zasady, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.

w górach

B

Dlaczego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zostawia się wiadomość o trasie wycieczki?

nad morzem

C

Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji.

czas wolny

:D

Czy masz już w telefonie ustawiony kontakt ICE?dołącz do akcji

+

Zgłoś działania promujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przez gminę i szkołę.

Przyłączyć się do akcji można na dwa sposoby
 • przyłączyć się do akcji może placówka pełniąca funkcje publiczne (gmina, szkoła, przedszkole, ośrodek i centrum kultury, sportu i rekreacji, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej i inne), która przeprowadzi w czasie trwania akcji przynajmniej jedną lekcję lub zajęcia z zakresu promowania zasad bezpieczenstwa. Dla ułatwienia można to robić w oparciu o specjalnie przygotowane materiały udostępnione w dziale Pobierz - scenariusze zajęć.
 • wymienione placówki mogą skorzystać także ze specjalnie przygotowanych gotowych bannerów i umieścić je na swoich stronach internetowych. Bannery można pobrać w zakładce Pobierz.

Inne formy promowania bezpieczeństwa w placówkach pełniących funkcje publiczne:

 • udostępnienie ulotek promujących bezpieczne zachowania,
 • zajęcia z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim,
 • wizyta w miejscowej komendzie policji połączona z pogadanką nt. bezpieczeństwa,
 • konkurs plastyczny o tematyce bezpiecznych zachowań,
 • lekcja o zasadach bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły,
 • nauka zasad ruchu drogowego,
 • zajęcia z udzielania pierwszej pomocy,
 • wizyta w miasteczku rowerowym i pogadanka nt. bezpiecznej jazdy na rowerze,
 • pogadanka nt. bezpieczeństwa i zagrożeń podczas korzystania z Internetu.

W każdym roku należy zgłosić udział poprzez wysłanie informacji o zmieszczonych bannerach i prowadzonych zajęciach poprzez formularz na stronie internetowej akcji Bezpieczne Wakacje - zakładka Dołącz. Wystarczy podać rodzaj aktywności w ramach akcji oraz dane adresowe placówki i/lub adres strony www.

Zachęcamy do aktywnego udziału w akcji - wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci!