Bezpieczne Wakacje pl

w podróży

A

Zasady, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.

w górach

B

Dlaczego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zostawia się wiadomość o trasie wycieczki?

nad morzem

C

Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji.

wolny czas

:D

Czy masz już w telefonie ustawiony kontakt ICE?

dołącz do akcji

+

Zgłoś działania promujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przez gminę i szkołę.

WYNIKI KONKURSU: Wszystkim uczestnikom konkursu oraz osobom wspierającym - nauczycielom, rodzicom i opiekunom - serdecznie dziękujemy za nadesłane prace konkursowe.

Konkurs cieszył się ogromną popularnością - wpłynęło kilka tysięcy prac, które teraz oceni komisja konkursowa.

Dołożymy starań aby zakończyć ocenę prac i podać wyniki do 30 listopada 2014.

Trzymamy kciuki za zwycięzców i ich szkoły!


BezpieczneWakacje.pl: Znajdziesz tu przydatne informacje z zakresu bezpieczeństwa przygotowane przez ekspertów z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

Jeśli jesteś przedstawicielem szkoły, gminy lub jednostki publicznej pamiętaj, że jeszcze możesz wziąć udział w akcji.


Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

Akcja trwa od 1 czerwca 2014 do 30 września 2014

Konkursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji